Samleside studieadministrasjon

Fra Matnat Wiki

Utdanning ved Mat.nat. - informasjon, regler og lenker

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her. Oppdatert informasjon til studenter finnes på uib.no.

Alfabetisk stikkordliste

Eksamen (Flytta til Mitt UiB)

English matters (Flytta til Mitt UiB)

Innpassing og godkjenning

Karakterutskrift (Flytta til Mitt UiB)

Kvalitetssikring av studier

Lærerutdanning og PPU

Masterstudium

PhD- Siden er flyttet til Teams MN studienettverk, Forskerutdanning


Studiehåndbøker (Flytta til Mitt UiB)


Tall, statistikk og rapporter

Tilrettelegging

Time- og eksamensplanlegging

Undervisning og studieplaner

Undervisnings- og enkeltemneopptak (Flytta til Mitt UiB)

Vitnemål og karakterutskrift (Flytta til Mitt UiB)

Årskalendere (Oppdatert, dvs utdaterte lenker er slettet)

Studieadministrasjon - utviklingsarbeid og dokumenter

Omstillingsarbeidet 2005 (Utgått)

Utviklingsarbeidet (Utgått)

Fremragende underviser - Excellent Teaching Practitioner (Utgått)