MØTE 8. JUNI 2016

Fra Matnat Wiki

kl. 1015-1200

Rom 1064, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjonens lille møterom)

Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument (pdf)


Innkalling

Protokoll fra møte 6. april 2016


Sak 16/9

Vedtakssak (Saksnr. 10/3834)

HØRINGSSAK: ENDRING AV FAKULTETETS REGLER FOR TIDLIG EKSAMEN - saksforelegg

VEDLEGG

- Høringsbrev fra fakultetet med endringsforslag fra Institutt for geovitenskap

- Høringssvar fra instituttene: GEO (tillegg), BIO, KI, MBI, MI, LU, IFT, GFI, II

- Studentenes høringssvar - Realistutvalget, studenter på MBI, studentrepresentant ved MI

- Stryker med vilje på eksamen - Artikkel fra Khrono 25.5.2016


SAK 16/10

Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

PROGRAMEVALUERINGER FRA BACHELOR I GEOVITENSKAP, MASTER I ENERGI OG FELLES MASTER I PROGRAMUTVIKLING - saksforelegg

VEDLEGG

- Programevaluering MSc Energi, Oversendelsesbrev, Temaoversikt våren 2016

- Programevaluering BSc Geovitenskap, Oversendelsesbrev, Brev om programevaluering av MSc geovitenskap

- Programevaluering felles mastergrad i programutvikling, Refleksjonsnotat til programevalueringen


SAK 16/11

Vedtakssak

"EXCELLENT TEACHING PRACTITIONER" - MERITTERINGSORDNING VED MAT.NAT.FAKULTETET - saksforelegg

VEDLEGG: Notat - Etablering av meritteringsordning ved MN-fakultetet


SAK 16/12

EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

1. Invitasjon til å delta på bioCEEDs kollegiale lærerkurs 2016/2017: Collegial Teaching and Learning - in STEM Education (Course information)

2. Masteropptak høsten 2016: Søkertall per program (lokalt opptak), Internasjonalt gradsopptak (INTGRAD)

3. Masterseremoni - program

4. Nye sivilingeniørprogram - løypemelding. Muntlig orientering

5. Samordna Opptak høsten 2016. Muntlig orientering om prosessen

6. FORNY StudENT - Gründerstipend fra Forskningsrådet til masterstudenter - Noe nytt? Fristen var 18. mai

7. Høring til stortingsmelding "Kvalitet i høyere utdanning"

8. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering

9. Status for litteraturlister

10. Revisjon av studieprogram 2016-2017