Tilrettelegging

Fra Matnat Wiki

Retningslinjer for tilpassede obligatoriske undervisningsaktiviteter for studenter med tyngende studentpolitiske eller andre politiske oppgaver

Etter møte i Utdanningsutvalget 18. mai 2016 ble det vedtatt å utforme retningslinjer for tilrettelegging for studenter med tyngre politiske oppgaver. Retningslinjene finner du her.

Tilrettelegging for toppidrettsutøvere - UiB har inngått avtale med Olympiatoppen

UiB har inngått en avtale med Norges idrettsforbund og Olympiatoppen. Avtalen innebærer at UiB er forpliktet til å tilrettelegge for studiene der studentene er idrettsutøver på et svært høyt nivå. Studenten må selv bevise status som toppidrettsutøver ved å ta kontakt med Norges idrettsforbund eller Olympiatoppen. De har kontaktpersoner i Bergen og nasjonalt.

Hvert fakultet har en kontaktperson dere kan henvise til for informasjon og veiledning. Ved MN-fakultetet er Thomas Vikestad Kalvik kontaktperson.


Hva innebærer avtalen?

- Det stilles krav om dokumentasjon for tilpassing

- Studenten kan ha rett til deltid og justert utdanningsplan

- Studenter kan være opp til 50 % forsinket i forhold til normert studieprogresjon

- Ved sent uttak til representasjon gis det anledning til gyldig fravær fra eksamen. De må avlegge eksamen på lik linje med andre studenter. Eks: De blir trukket ut til å delta i OL bare dager før en eksamen. Vi gir da gyldig fritak fra eksamen og de bruker ikke et forsøk. Men studenten er selv pliktig i å gi informasjon om dette og melde seg til ny eksamen semesteret etter.

- De vil ikke få fritak for aktiviteter som er obligatoriske, men vi må hjelpe til med tilrettelegging der det lar seg gjøre.


Når du blir kontaktet

Blir du kontaktet av studenter som deltar på treningsleirer eller liknende og ber om fritak eller tilrettelegging kan du bruke standardsvaret under. Henvis de ellers til denne nettsiden hvor de også finner et søknadsskjema: https://w3.uib.no/nb/student/124588/tilrettelegging-toppidrettsutøvere


Forslag til epost

UiBs avtale med Olympiatoppen